LAKS-monitor 2016: Algemeen resultatenoverzicht leerlingentevredenheid

Log in via home om de resultaten van je eigen school te bekijken.

Algemeen oordeel over school

64% positief

Inspraak
 

38% positief

Manieren en vormen van lesgeven

41% positief

ICT-gebruik

41% positief

Toetsing

53% positief

Docenten

69% positief

Gepersonaliseerd leren

48% positief

Motivatie en excellentie

50% positief

Onderwijsvoorzieningen

59% positief

Faciliteiten

44% positief

Leefbaarheid en sfeer

60% positief

Leren met een beperking

Log in om de scores van jouw school te bekijken    

Ervaren pestgedrag

90% positief

Organisatie op school

Log in om de scores van jouw school te bekijken    

Stage praktijkonderwijs

66% positief

 

In dit overzicht zie je hoe positief de Nederlandse scholier is over verschillende onderwijszaken.

Bij sommige onderwerpen kan geen score getoond worden. Dit heeft te maken met de manier waarop de tevredenheid is gemeten. Als jouw school heeft meegedaan aan de LAKS-monitor, dan kan je achter de inlog wel alle resultaten zien.
Geen inlogcode? Neem contact met ons op!

 

Een moment a.u.b.